HOTLINE:0963.230.665

Quạt điện cơ

SẢN PHẨM MỚI

Quạt bàn điện cơ thống nhất QB-225
Trong kho: Còn hàng
Giá: 220.000VND
Quạt bàn điện cơ 91 300
Trong kho: Còn hàng
Giá: 300.000VND
Quạt bàn điện cơ thống nhất QB-300
Trong kho: Còn hàng
Giá: 315.000VND
Quạt bàn Chinghai HD601
Trong kho: Còn hàng
Giá: 250.000VND
Quạt ly tâm tăng áp hút khói HAIKI HK71-2.5A-1.1
Trong kho: Còn hàng
Giá: 4.460.000VND
Quạt ly tâm tăng áp hút khói HAIKI HK71-3.0A-1.5
Trong kho: Còn hàng
Giá: 5.140.000VND
Quạt ly tâm tăng áp hút khói HAIKI HK71-3.2A-2.2
Trong kho: Còn hàng
Giá: 6.390.000VND
Quạt ly tâm tăng áp hút khói HAIKI HK71-3.6A-3.0
Trong kho: Còn hàng
Giá: 7.210.000VND
Quạt ly tâm tăng áp hút khói HAIKI HK71-3.6A-4.0
Trong kho: Còn hàng
Giá: 8.050.000VND