Quạt trần Benny, Xuất xứ thái lan, Phong cách Italy

Quạt trần Benny