Quạt thông gió nối ống, sự lựa chọn cho công trình

Quạt thông gió nối ống

- 21%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-12B

Nedfon
2.300.000₫ 1.820.000₫
- 30%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-23B

Nedfon
3.280.000₫ 2.285.000₫
- 27%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-23B

Nedfon
3.660.000₫ 2.660.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-42B

Nedfon
3.980.000₫ 2.980.000₫
- 24%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54B

Nedfon
4.230.000₫ 3.230.000₫
- 21%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54C

Nedfon
4.770.000₫ 3.775.000₫
- 15%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-65B

Nedfon
5.460.000₫ 4.625.000₫
- 14%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-76C

Nedfon
8.753.000₫ 7.530.000₫
- 11%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-86B

Nedfon
13.900.000₫ 12.415.000₫
- 11%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-86C

Nedfon
13.900.000₫ 12.415.000₫
zalo