Quạt thông gió nối ống, sự lựa chọn cho công trình

Quạt thông gió nối ống

- 17%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-12B

Nedfon
2.300.000₫ 1.900.000₫
- 30%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-23B

Nedfon
3.280.000₫ 2.285.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-32B

Nedfon
3.660.000₫ 2.750.000₫
- 27%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-42B

Nedfon
3.980.000₫ 2.900.000₫
- 23%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54B

Nedfon
4.230.000₫ 3.250.000₫
- 26%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54C

Nedfon
4.770.000₫ 3.540.000₫
- 21%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-65B

Nedfon
5.460.000₫ 4.340.000₫
- 5%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-76B

Nedfon
7.290.000₫ 6.890.000₫
- 11%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-76C

Nedfon
8.753.000₫ 7.780.000₫
- 18%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-86B

Nedfon
13.900.000₫ 11.340.000₫
- 17%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-86C

Nedfon
13.900.000₫ 11.550.000₫
zalo