Quạt thông gió nối ống, sự lựa chọn cho công trình

Quạt thông gió nối ống

- 18%

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT30-67S

Nedfon
6.900.000₫ 5.670.000₫
- 13%

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT25-66S

Nedfon
5.500.000₫ 4.790.000₫
- 25%

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT20-55S

Nedfon
3.190.000₫ 2.400.000₫
- 26%

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT15-45S

Nedfon
2.200.000₫ 1.630.000₫
- 20%

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT12-33S

Nedfon
1.680.000₫ 1.340.000₫
- 20%

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT10-23S

Nedfon
1.580.000₫ 1.260.000₫
- 13%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-12B

Nedfon
2.300.000₫ 1.990.000₫
- 24%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-23B

Nedfon
3.280.000₫ 2.490.000₫
- 27%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-32B

Nedfon
3.660.000₫ 2.690.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-42B

Nedfon
3.980.000₫ 2.990.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54B

Nedfon
4.230.000₫ 3.190.000₫
zalo