Quạt Ly tâm Haiki, Quạt hút khói, hút khí thải, thông gió

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI