Quạt ly tâm HAIKI
- 14%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-3.6A-4.0

HAIKI
11.240.000₫ 9.660.000₫
- 9%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-3.2A-2.2

HAIKI
8.400.000₫ 7.670.000₫
- 6%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-2.5A-1.1

HAIKI
5.670.000₫ 5.350.000₫
- 3%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-3.0A-1.5

HAIKI
6.390.000₫ 6.170.000₫
- 7%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-4A-5.5

HAIKI
15.500.000₫ 14.350.000₫
- 12%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-4A-7.5

HAIKI
17.300.000₫ 15.250.000₫
- 13%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-050-11

HAIKI
24.500.000₫ 21.410.000₫
- 11%

Quạt ly tâm hút bếp HAIKI HK71-050-15

HAIKI
26.200.000₫ 23.440.000₫