Quạt treo tường Chinghai, công suất khỏe, lưu lượng gió lớn

Quạt treo tường Chinghai