Quạt cắt gió, quạt chắn gió cho kho lạnh, nhà hàng nhà xưởng

Quạt cắt gió

- 20%

Quạt cắt gió Nedfon FM-3518DY

Nedfon
7.500.000₫ 6.010.000₫
- 21%

Quạt cắt gió Nedfon FM-3512DY

Nedfon
4.850.000₫ 3.850.000₫
- 19%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4509DY

Nedfon
5.320.000₫ 4.320.000₫
- 17%

Quạt cắt gió Nedfon FM-3515DY

Nedfon
5.905.000₫ 4.905.000₫
- 16%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4512DY

Nedfon
6.150.000₫ 5.150.000₫
- 14%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4515DY

Nedfon
7.285.000₫ 6.285.000₫
- 13%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4518DY

Nedfon
7.930.000₫ 6.930.000₫
zalo