Quạt cắt gió, quạt chắn gió cho kho lạnh, nhà hàng nhà xưởng

Quạt cắt gió

- 22%

Quạt cắt gió Nedfon FM-3518DY

Nedfon
7.500.000₫ 5.880.000₫
- 22%

Quạt cắt gió Nedfon FM-3512DY

Nedfon
4.850.000₫ 3.780.000₫
- 23%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4509DY

Nedfon
5.320.000₫ 4.070.000₫
- 24%

Quạt cắt gió Nedfon FM-3515DY

Nedfon
5.905.000₫ 4.460.000₫
- 18%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4512DY

Nedfon
6.150.000₫ 5.070.000₫
- 15%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4515DY

Nedfon
7.285.000₫ 6.180.000₫
- 15%

Quạt cắt gió Nedfon FM-4518DY

Nedfon
7.930.000₫ 6.760.000₫
zalo