Quạt thông gió nối ống dạng hộp

Quạt thông gió nối ống Cabinet tiêu âm Nanyoo DPT

- 13%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-12B

Nedfon
2.300.000₫ 1.990.000₫
- 24%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT10-23B

Nedfon
3.280.000₫ 2.490.000₫
- 27%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-32B

Nedfon
3.660.000₫ 2.690.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT15-42B

Nedfon
3.980.000₫ 2.990.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54B

Nedfon
4.230.000₫ 3.190.000₫
- 25%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-54C

Nedfon
4.770.000₫ 3.590.000₫
- 20%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT20-65B

Nedfon
5.460.000₫ 4.390.000₫
- 5%

Quạt hút âm trần nối ống Nedfon DPT25-76B

Nedfon
7.290.000₫ 6.890.000₫