Quạt thông gió Haiki HKV có chớp
- 17%

Quạt thông gió vuông HAIKI HKV-30C có chớp

HAIKI
1.220.000₫ 1.010.000₫
- 7%

Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35C Có chớp

HAIKI
1.250.000₫ 1.160.000₫
- 13%

Quạt thông gió vuông HAIKI HKV-40C có chớp

HAIKI
1.630.000₫ 1.420.000₫