Quạt thông gió công nghiệp Haiki
- 10%

Quạt thông gió xách tay HAIKI XT-25

HAIKI
1.940.000₫ 1.750.000₫
- 6%

Quạt thông gió xách tay HAIKI XT-30

HAIKI
2.210.000₫ 2.080.000₫
- 17%

Quạt thông gió vuông HAIKI HKV-30C có chớp

HAIKI
1.220.000₫ 1.010.000₫
- 7%

Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35C Có chớp

HAIKI
1.250.000₫ 1.160.000₫
- 13%

Quạt thông gió vuông HAIKI HKV-40C có chớp

HAIKI
1.630.000₫ 1.420.000₫
- 15%
- 9%

Quạt thông gió tròn HAIKI HK-40FA

HAIKI
1.360.000₫ 1.240.000₫